Zwemmen:


Zwemmen in de Oosterschelde (en ander open water) is in de zomermaanden natuurlijk zeer aantrekkelijk en willen we niemand onthouden. Wel zijn wij de mening toegedaan dat er een aantal zaken zijn waar U als zwemmer rekening mee dient te houden want helaas...
er loert altijd gevaar!

Vandaar deze pagina met een aantal

BELANGRIJKE ZWEMTIPS:

* Ga nooit alleen zwemmen!

* Doe waterschoenen aan i.v.m. de zeer scherpe oesterschelpen!

* Zwem nooit in sterk stromend water!

* Zwem nooit in de buurt van schepen, sluizen, afvoerleidingen!

* Zwem niet op plekken die niet op de kaart worden aangegeven!

* Buiten een afbakening is het water vaak dieper en bestaat er bijvoorbeeld de kans op botsing met surfers of vaartuigen!

* Duik nooit in ondiep of troebel water!

* Ga niet zwemmen als u twijfelt aan de waterkwaliteit!

* Ga nooit te ver in zee, ook al kunt u goed zwemmen!.

* Ga niet zwemmen als u zich niet lekker voelt of minder weerstand hebt!

* Ga niet zwemmen in drijflagen van algen of in de buurt van dode dieren!

* Probeer zo min mogelijk water binnen te krijgen!

* Gooi geen etensresten of ander afval in het water!

* Houd u altijd aan de regels en let op de waarschuwingsborden!

* Zwemmen in oppervlaktewater is een zaak van eigen risico!

* Verlaat bij onweer het water!

Wij wensen u veel zwemplezier!